Produkty a služby

Díky materiálně-technickému zázemí a profesionalitě našich zaměstnanců, jsme schopni rychle a pružně řešit jakékoliv potřeby našich objednatelů v oboru stavebnictví. Vytváříme podmínky pro to, aby výsledky naší práce byly v souladu s platnými technickými normami a právními předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

V oblasti dopravních staveb nabízíme:
 • výstavba, rekonstrukce a oprava inženýrských sítí a kanalizace
 • výstavby, rekonstrukce a oprava dálnic, silnic, ulic a jiných cest pro vozidla a chodce a nezastřešených parkovacích ploch
 • výstavby stezek pro chodce, cyklistické stezky
 • údržba a opravy silnic
 • instalace svodidel, silničních zábran
 • oprava, rekonstrukce a modernizace železničních přejezdů
 • oprava mostů a mostních konstrukcí, vah železničních a silničních

 

V oblasti pozemního stavitelství nabízíme:
 • výstavba budov pro potřeby vodního hospodářství,výstavba čerpacích stanic, čistíren odpadních vod
 • výstavba a oprava rodinných domů a příslušenství
 • výstavba a oprava nebytových budov (sklady, dílny)

 

 

Dále nabízíme:
 • demoliční a bourací práce
 • výkopové zemní práce
 • silniční nákladní doprava a práce stavebními stroji CAT M 316, traktorbagr TEREX 820, Liebherr